تبلیغات
سربازان ایران - خخخ جون من حوصله کنیدتاآخرش بخونید
فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر
 
سربازان ایران
ما یه مشت سربازیم جون به کف
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
درباره وبلاگ


زندگی به صورت خیلی چرتی در حال گذر است وهیچ کس در جامعه ی امروز ایران هیچ کار مفیدی جز دختر/پسر بازی انجام نمی دهد.آری نسل امروز ایران نسل خسته و پر از درد و افسرده ای است که تنها تفریحش دختربازی و قلیون و سیگار است و همینو بس.
نسلی که دین را کنار گذاشته تا خود را با زرقو برق روزگار سرگرم کند نسلی که غیرت در آن معنایی ندارد.
نسلی که احترام به پدر و مادر و بزرگان را حتی در خواب هم نمی بیند.
نسلی که به محض مورد انتقاد قرار گرفتن سریع از کوره در می رود و با وحشی گری به جان هم وطنش می افتد.
نسلی که اعصاب همه خورد است و این نسل زندگی را بی رنگ می داند.
نسلی که در آن چه راحت زن و شوهر و حتی دوست هم جنس خود هم بهم خیانت می کنند.
نسل جوان های خسته که حوصله ی هیچ کاری جز رفتن به سمت شهوت را ندارند.
نسلی که دنبال مسایل چرت و سرگرم کننده ای مثل گرانی مرغ و مسخره کردن فلان شخصیت و .....می گردد تا با این کار خود،خود را سرگرم کند تا این کار را پوششی برای کثافت کاری هایش باشد تا زیاد خود را جلوه نکنند.
چرا نسل امروز ایران باید بدین گونه باشد؟
ایرانی که بیش از هفت هزار سال سابقه ی تمدن داشت!!!!!!!

مدیر وبلاگ : علیرضا موسوی
مطالب اخیر
نویسندگان

سربازان ایران

قند پهلو...«.در اینجا خنده الزامیست»

آپلود عکس رایگان و دائمیﭘﯿﺎﻡ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﺮﻭﺵ .

.
.
.
.
.
.

ﺍﯾﻦ ﻋﻨﺎ ﺭﻭ ﻭﺭﺩﺍﺭ ﺑﯿﺎﺭ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺧﺮﺝ ﻧﺘﺮﺍﺵ !
ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﭘﻮﺭ
ﺩﻗﯿﻘﻪ 5 : ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﮔﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ. ﻣﯿﺮﯾﻢ.
ﺩﻗﯿﻘﻪ 30 : ﺍﮔﻪ ﺩﻭ ﮔﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ . ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﺩﻗﯿﻘﻪ 70: ﺍﮔﻪ 3 ﮔﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ .
ﺩﻗﯿﻘﻪ 90 : ﺍﮔﻪ 5 ﮔﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺯﯼ . ﻓﮑﻨﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ
ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻨﺎﻥ
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﻪ
ﻭﻃﻦ ﺑﺮﮔﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﯾﺾ
ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯿکنیم
ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺑﻮﻧﻤﻮﻥ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﺷﺘﻪ
مثل شتره ﺍﺣﻤﻘﻪ
ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﻢ ﺧﺮﺵ ﻣﻴﻜﺮﺩﻥ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ
ﺧﻮﺷﻜﻠﻪ
ﺩﯾﺪﯼ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻼﻩ ﺳﺮﻣﻮﻥ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﯿﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮﺩﻩ ﻧﮕﻮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ
ﻭﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺁﻫﻨﮕﺮﺍﻥ
ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻟﯽ ﺩﯾﺸﺐ ﺁﻫﻨﮕﺮﺍﻥ
ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮﻧﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﮐﺮﺵ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﺍﺳﮑﻮﻻﺭﯼ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺯﯼ ﻏﯿﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ
ﺁﺭﻩ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﺍﺯﺣﻘﻴﻘﯿﻪ
ﺍﻏﺎ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ
ﺑﺮﻩ ﺗﻪ ﺩﺭﻩ
ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺑﻮﺳﻨﯿﻢ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﻨﻪ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﯿﻢ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺒﻮﺩ
ﻫﯿﭻ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﺑﺎﻻ
ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ
ﯾﻮﺯﭘﻠﻨﮓ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻥ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﺁﺑﺮﻭ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﻢ ﻣﻦ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﯾﮕﻪ
ﻧﺴﻠﻢ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﺑﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻩ ، ﺍﮔﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻻﻥ
ﺟﺸﻦ ﺻﻌﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ
نوع مطلب : اوووووففففف عجب عکسی، لطیفه های باحال+خنده کده، 
برچسب ها : فوتبال ایران، ﭘﯿﺎﻡ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﺮﻭﺵ،آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
free counters
دریافت کد جملات شریعتی

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

 
   

ابزار وبلاگ

ابزار هدایت به بالای صفحه